Home » Yayınları

Yayınları

YAYINLAR:

Sungur MZ, Gunduz A. (2013) A comparison of DSM-IV-TR and DSM5 definitions for Sexual Dysfunctions: Critiques and challenges. Journal of Sexual Medicine, 2013 DOI: 10.1111/jsm.12379
Konkan R, Aydın E, Güçlü O, Şenormancı Ö, Sungur MZ. (2013) Panik Bozukluğun Hastalarda Obsesif İnançlar (Obsesive Believes in Panic Disorder Patients) Nöropsikiyatri Arşivi (Archives of Neuropsychiatry) 50:141-146
Yılmaz A.E, Sungur MZ, (2013) Psychometric properties of the Positive and Negative Beliefs about Rumination Scale in a non-clinical Turkish sample, Submitted for publication.
Sungur M. (2013) Aşk, Evlilik, Sadakatsizlik, Love, Marriage and Infidelity. International Group Psychotherapies and Psychodrama E-Journal, 2013; 23-25.
Marks IM, Tortella M, Fernandez L, Fulkan M, Sungur M, (Draft), Classifying What Psychotherapists do: A first step, (in press)
Şenormancı Ö, Konkan R, Güçlü O, Şenormancı G, Sungur MZ. Ruminatif yanıt biçimi ve fonksiyonel olmayan tutumların majör depresyonla ilişkisi. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi DOI: 10.5350/DAJPN2013260302
Ramazan Konkan, Gizem Hanzade Erkuş, Oya Güçlü, Ömer Şenormancı, Erkan Aydın, Mine Cansu Ülgen, Mehmet Z. Sungur (2012) Are hopelessness, demographic and clinical characteristics of suicidal attempts being a cue of a new attempt? NP Akademi; 1(2):1-11
Ömer Şenormancı, Ramazan Konkan, Oya Gönüllü Güçlü, Mehmet Zihni Sungur (2012) Obsesif Kompulsif Bozukluğun Metakognitif Modeli, Metacognitive Model of Obsessive Compulsive Disorder, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry; 4(3):335-349 doi:10.5455/cap.20120420
Konkan R, Bayrak M, Güçlü O, Şenormancı Ö, Sungur MZ. Vajinusmuslu kadınlarda cinsel işlev ve doyum. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2012; 25(4):305-311.
Konkan R, Şenormancı Ö, Güçlü O, Aydın E, Sungur MZ. Obsesif kompulsif bozukluk ve obsesif inançlar, Obsessive Compulsive Disorders and Obsessive Beliefs. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2012; 13(2):91-96
Şenormancı Ö Konkan R, Sungur MZ. (2011), Internet Addiction and Its Cognitive Behavioral Therapy. IRD Oliveira (Ed.), Cognitive Behavioral Therapy ISBN 979-953-307-648-4 InTech, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia
Sungur MZ, (2011), Şizofrenide tedavi işbirliğini artırmada teknikler (LEAP) ve tedavide bilişsel davranışçı yaklaşımlar, Tedavi İşbirliği Uzman Görüşleri Dergisi, Sayı 1: 26-32, Sigma Publishing
Konkan R, Şenormancı Ö, Sungur MZ. Trikotillomani: Tanı, farmakoterapi ve kognitif davranışçı terapisi, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2011; 21(3):265-274..
Konkan R, Şenormancı Ö, Güçlü O, Aydın E, Sungur MZ. Yaygın anksiyete bozukluğu-7 (YAB-7) testi türkçe uyarlaması, geçerlik ve güvenirliği. Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi DOİ: 10.4274/npa.y6308.
Sungur, M.; Soygür, H; Güner, P; Üstün, B; Çetin, İ; Falloon, IR. (2011), Identifying an optimal treatment for schizophrenia: A 2-year randomized controlled trial comparing integrated care to a high-quality routine treatment, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, Volume 15, Number 2, pp. 118-127(10) (doi: 10.3109/13651501.2011.554987)
Marks IM, Sibilia L, Borgo S, Sungur M, (2011), Common Language for psychotherapy procedures Project: An update, Psychomed (ISSN:1828-1516), N.3, Year VI, Special Issue “Clinical Science”, www.crpitalio.eu/psychomedeng.html
Şenormancı Ö, Konkan R, Sungur MZ. İnternet bağımlılığı ve bilişsel davranışçı terapisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2010; 11(3):261-268.
Konkan R, Aydın E, Güçlü O, Şenormancı Ö, Sungur MZ. Panik Bozukluğu Olan Hastalarda Obsesif İnançlar. Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi DOİ: 10.4274/npa.y6309
Konkan R, Erkuş GH, Güçlü O, Şenormancı Ö, Aydın E, Ülgen MC, Sungur MZ. İntihar Girişiminde Bulunan Kişilerde Başa Çikma Tutumları. Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi DOİ: 10.4274/npa.y6578
Doğan T, Çetin B, Sungur MZ (2009) İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği Türkçe formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Anadolu Psikiyatri Dergisi (Anatolian Journal of Psychiatry). 10: 271-277.
Wurz A, Sungur MZ (2009) Combining Cognitive Behavioural Therapy and Pharmacotherapy in the Treatrment of Anxiety Disorders: True Gains or False Hopes? Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (Bulletin of Clinical Psychopharmacology). 19: 436-446
Wurz A, Sungur MZ (2009) Does pharmacotherapy support or hinder psychotherapy? Questions, Problems, Mastery and Expertise. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni (Bulletin of Clinical Psychopharmacology). 19 (suppl.1): 97-101.
Sungur M.Z. (2007) Bilişsel davranışçı terapiler: Temel ilke ve özellikleri, uygulamada dikkat edilmesi gereken konular. Psikiyatri temel kitabı (2. baskı). Köroglu E. Guleç C. (Eds.) HYB basım yayın, Ankara, 599-610.
Sungur M.Z. (2007) Cinsel İşlev Bozukluklarının Tedavisinde Disiplinler arası İşbirliğinin Önemi ve Seks Terapistinin Rolü. Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Seksüel Disfonksiyonlar Özel Sayısı, 38(3):68-72.
Sungur M.Z., Cömert E. (2007) Travma sonrası ortaya çıkan psikolojik tepkileri anlamak. Psikonet yayınları, Istanbul.
Sungur M.Z. (2006) Kadında Cinsel İşlev Bozuklukları, Cinsel Eğitim ve Seks Terapileri. Beksaç M.S, Demir N., Tuncer Z.S., Hassa H, Tıraş M.B., Yaralı H ve ark. (Eds). Jinekoloji Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite, Jinekolojik Onkoloji Cilt 1, 756-770.
Sungur M.Z, Cömert E.H. (2006) Diyalektik Davranışçı Terapi. Aydın H, Bozkurt A (Çeviri Eds). Çev: Comprehensive Textbook of Psychiatry Cilt 3, 2619-2628.
Sungur M.Z. (2006) Anksiyetenin Anlaşılmasında Bilişsel-Davranışçı Kuramlar. Tükel R, Alkın T (Eds.) Anksiyete Bozuklukları. Türkiye Psikiyatri Dernegi Yayinlari. 27-38
Sungur M.Z. (2006) Obsesif Kompulsif Bozukluğun Psikoterapisi. Tükel R, Alkın T (Eds.) Anksiyete Bozuklukları. Türkiye Psikiyatri Dernegi Yayinlari. 363-382
Sungur M.Z. (2006) Anksiyete Bozukluklarının Anlaşılması Ve Tedavisinde Bilişsel Ve Davranışçı Modellerin Rolü. Levent B.A. (Ed). Anksiyete Bozuklukları özel sayısı Turkiye Klinikleri J Int Med Sci 2006, 2(12): 81-88
Sungur MZ (2004) Cognitive Behavioural Systems Approach in Couple and Sex Therapy, Sexual and Relationship Therapy, Vol 19, Supp I, 119-120.
Falloon IRH, Montero I, Sungur M, Mastroeni A, Malm U et al (2004) Implementation of evidence-based treatment for schizophrenic disorders: two- year outcome of an international field trial of optimal treatment. World Psychiatry, 3 (2): 104-110.
Sungur MZ (2004) Erkekte Cinsel İşlev Bozuklukları. Türkiye Klinikleri, 5(1): 1-5.
Sungur MZ (2004) Seks Terapilerinin Dünü, Bugünü ve Yarını, Türkiye Klinikleri, 5(1): 52-58.
Sungur MZ (2004) Seks Terapileri Uygulamaları Sırasında Karşılaşılan Güçlükler, Türkiye Klinikleri, 5(1): 59-67.
Sungur MZ (2004) Cinsel İşlev Bozuklukları ve Disiplinler Arası İlişkiler, 5(1): 70-72.
Sungur MZ (2004) Obsesif-Kompulsif bozukluğun bilişsel-davranışçı terapisi, Tükel R (Ed). Anksiyete Bozuklukları Tedavi Kılavuzu. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, 171-187.
Sungur MZ (2004) Anksiyete bozukluklarının anlaşılması ve tedavisinde bilişsel ve davranışçı modellerin rolü, Tükel R (Ed). Anksiyete Bozuklukları Tedavi Kılavuzu. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, 285-289.
Sungur MZ (2003) Bilişsel-davranışçı terapilerin temel ilke ve özellikleri ve entegre yaklaşımın yararları. 3P (Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji) Dergisi, 11(Ek 2): 31-38.
Sungur MZ, Aker T (2003) Bilişsel ve davranışçı terapiler: Dünden yarına. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi; 11(Ek 2):3-4
Sungur MZ (2003) Bilişsel-davranışçı terapi uygulamaları sırasında dikkat edilmesi gereken konular. 3P (Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji) Dergisi, 11(Ek 2): 39-46.
Sungur MZ (2003) Etik ilkeler bağlamında bilişsel-davranışçı terapiler. 3P (Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji) Dergisi, 11(Ek 2): 79-82.
Sungur MZ (2003) Kadında Cinsel İşlev Bozuklukları, cinsel eğitim ve seks terapileri. Ayhan A, Beksaç M, Demir N, Hassa H, Kösebay D, Tıraş MB, Tuncer ZS, Yaralı H, Yüce K (Editörler). JİNEKOLOJİ: Üreme Endokrinolojisi&İnfertilite ve Jinekolojik Onkoloji, Ankara, Medical Network: 694-708.
Sungur MZ, Güner P, Üstün B, Çetin İ, Soygür H (2003) Optimal Treatment Project for Schizophrenia: Results from a randomized, controlled, longitudinal study. Seishin Shinkeigaku Zasshi (Psychiatria et Neurologica Japonica). 105(9): 1175-1180.
Saygın MZ, Sungur MZ, Sabol Ev, Çetinkaya P(2002) Nefazodone versus Sertraline in Treatment of Post-traumatic Stress Disorder. Bulletin of Clinical Psychopharmocology. 12(1): 1-5.
45. Sungur MZ (2000) Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar ve Sosyal Fobi. Klinik Psikiyatri Dergisi 3(Ek2): 27-32
46. Sungur MZ (2000) Şizofreni: Mitler ve Gerçekler. Klinik Psikiyatri Dergisi 3 (Ek1): 5-12
47. Sungur MZ (2000) Antidepresanların Yol Açtığı Cinsel Yan Etkilerin Tedavisi. Avicena 1(5): 34-35
Sungur MZ (1999) Cultural Factors in Sex Therapy: The Turkish experience. Sexual and Marital Therapy, 14(2):165-171
Sungur MZ (1999) Erkek Cinsel İşlev Bozuklukları. Psikiyatri Dünyası 3(2):60-64
Sungur MZ, Yalnız Ö (1999) Şizofreni Tedavisinde Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımlar. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2(3):160-166
Sungur MZ (1999) Beden Dismorfik Bozukluğu. Psikiyatri Dünyası, 3(1):19-22
Sungur MZ (1999) İkincil Travma ve Sosyal Destek. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2(2):105-108
Sungur MZ, Yalnız Ö (1999) Transseksüalite: İlgili Kavramlar ve Cinsiyet Düzenleme Girişimleri. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2(1): 49-54
Sungur MZ (1999) Hekimlik Mesleği Yönünden Cinsel Eğitim ve İşbirliğinin Önemi. Psikiyatri Dünyası, 2:37-38
Sungur MZ (1999) Sosyal Fobi. Anksiyete Bozuklukları Kitabı, R. Tükel (Ed), s:59-79
Sungur Mz (1999) Cinsellik-Cinsel İşlevler ve Cinsel Yaşam. Davranış Bilimlerine Giriş Ders Kitabı. YB Doğan (Ed), Ankara, Antıp, s:195-200
Sungur MZ (1999) Değişim ve Davranışın Belirleyicileri. Davranış Bilimlerine Giriş Ders Kitabı, YB Doğan (Ed), Ankara, Antıp, s:19-25
Sungur MZ, Yalnız Ö (1999) Şizofreni Tedavisinde Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımlar. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2(3):160-166
59. Sungur MZ, Kaya B (1999) The Onset and Longitudinal Course of a Man-mad Post-traumatic Morbiditiy: Survivors of Sivas Disaster. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 5: 195-202.

Sungur MZ, Taneli B. Yazgan Y., Tunca Z., Alptekin K., Karaaslan F.(1998) Sertraline for obsessive-compulsive disorder without depression: A multicenter, open-label study. European Neuropsychopharmacology, 8(2):263.
Sungur MZ (1998) Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımlar. Psikiyatri Temel Kitabı, Cilt 2, C Güleç, E Köroğlu (Eds), Hekimler Yayın Birliği, s:895-907
Sungur MZ (1998) Cinsel İşlev Bozuklukları. Psikiyatri Temel Kitabı, Cilt 2, C Güleç, E Köroğlu (Eds), Hekimler Yayın Birliği, s:617-637
Sungur MZ (1998) Difficulties Encountered During The Assessment and Treatment Of Sexual Dysfunction-a Turkish Perspective. Sexual and Marital Therapy, 13(1):71-81
Sungur MZ, Taneli B. Yazgan Y., Tunca Z., Alptekin K., Karaaslan F.(1998) Sertraline for obsessive-compulsive disorder without depression: A multicenter, open-label study. European Neuropsychopharmacology, 8(2):263.
Sungur MZ (1998) Cinsel Eğitim. Klinik Psikiyatri Dergisi,1(2):103-108
Sungur MZ (1998) Cinsel İşlev Bozuklukları Bağlamında Parafililer ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlarla Tedavileri. 3P-Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 6(2):119-122
Sungur MZ (1998) Seks Terapileri ve Etik. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, 3(1):219-228
Dattilio FM, Sungur MZ, Yalnız Ö (1998), Acil Durumlar ve Krize Müdahale Koşullarında Panik Tedavisinde İlaç Dışı Yaklaşımlar. Türk Psikiyatri Dergisi, 9(1): 48-57
Dilsiz A, Sungur MZ (1998) Cinsel İşlev Bozuklukları Tedavisinde Karşılaşılan Sorunlar. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, 3(1):229-237
Kaya B, Sungur MZ (1998), Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stress Bozukluğu. Türk Psikiyatri Dergisi, 9(2):118-127
Özgüven HD, Sungur MZ (1998) Sosyal Fobi. Türk Psikiyatri Dergisi, 9(2):128-138
Sungur MZ. (1998) Cinsel İşlev Bozuklukları ve Disiplinler Arası İlişkiler. Cinsel işlev Bozuklukları Monograf Serisi, 2: 12-14
Sungur MZ.(1997) Paud Bülteni’nin Düşündürdükleri: Eğiticilerle-Eğitilenlerin Tercihleri Konusunda. Paud Bülteni. S.4-5
Sungur MZ(1997) Fobik Bozukluklar. Psikiyatri Dünyası, 1(1):5-11
Kaya B, Sungur MZ (1997) Travma Sonrası Stres Bozukluğu. Psikiyatri Dünyası, 1(1):40-43
Sungur MZ (1997) Bilişsel-Davranışçı Terapilerin Gelişim Öyküsü. Psikoterapiler El Kitabı, Kitap 4, A Tangör (Ed), Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, s:50-66
Sungur MZ (1997) Sexual Dysfunctions and Infertility. Sexual and Marital Therapy, 12(2):181-182
Sungur MZ (1996) A comparison of fluvoxamine and cognitive-behaviour therapy in treatment of obsessive-compulsive disorder European Neuropsychopharmacology, 6(1):25.
Sungur MZ (1996) Davranış Tedavileri. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, I Sayıl (Ed), Ankara, Antıp, s:349-360
Sungur MZ (1996) Psikanalitik Kuram. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, I Sayıl (Ed), Ankara, Antıp, s:341-347
Sungur Mz (1996) Cinsel İşlev Bozuklukları. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, I Sayıl (Ed), Ankara, Antıp, s:257-263
Sungur MZ (1996) A comparison of fluvoxamine and cognitive-behaviour therapy in treatment of obsessive-compulsive disorder European Neuropsychopharmacology, 6(1):25.
Dilsiz A, Sungur MZ (1996) Sosyal Fobinin Farmakolojik Tedavisi. 3P-Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 4(Ek 1):42-48
Sungur MZ (1996) Alkol Bağımlılığı Tedavisinde Nüks Önleme Modeli. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, 1(2):299-304.
Sungur MZ. (1996). Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Davranış Terapileri. Anksiyete Monografları Serisi. 10:431-440
Sungur MZ., Dilsiz A. (1995) Sosyal Fobi. . Anksiyete Monografları Serisi, 5:205-215
Sungur MZ, Sürmeli BA, Özçubukoğlu A (1995) Common Features of PTSD Cases Amongst a Group of Military Staff Referred from the South-East Region of Turkey. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 9(4): 279-284
Özden A, Sungur MZ (1995) Kişilik Bozukluklarının Bilişsel Terapisi. Türk Psikiyatri Dergisi, 6(4):269-276
Türkçapar MH, Sungur MZ, Akdemir A (1995) Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Terapiler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2(2):93-100
Sungur MZ, Sürmeli BA, Özçubukçuoğlu A (1995) Güneydoğu’da Görev Yapan Askeri Popülasyonda Görülen Travma Sonrası Stres Bozukluğu Üzerine Bir Çalışma. Nöropsikiyatri Arşivi, 32(3):117-122
Sungur MZ. (1994) Views of a Turkish Sultan on the Registration of Therapists and the Integration of therapies. The European Behaviour and Cognitive Therapist, 11:4
Sungur MZ (1994) Evaluation of Couples Referred to a Sexual Dysfunction Unit and Prognostic Factors in Sexual and Marital Therapy. Sexual and Marital Therapy, 9(3):251-256
Sungur MZ (1994) Depresyonda Kognitif Terapiler. 3P-Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 2(Ek 4):24-31
94. Sungur MZ (1994) Seks Terapi Uygulamaları Sırasında Karşılaşılan Güçlükler. 3P-Psikiyatri,
Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 2(Ek3):37-44
95. Sungur MZ (1994) Kognitif Görüş Bağlamında Depresyon ve Antisipasyon. 3P-Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 2(Ek 4): 5-23
96. Sungur MZ (1994) Kadında Cinsel İşlev Bozuklukları. 3P-Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 2(Ek3):7-13
97. Falloon IRH, Morosini P., Ivarsson B., Sungur MZ. ve ark. (1994) Long-term Outcome of Optimal Clinical Treatment of Schizophrenic Disorders: A Random Controlled Trial with Five-Year Follow-up (Çok merkezli ve kontrollü olarak yürütülen bu longitudinal çalışma halen devam etmektedir. Yayın yalnızca çalışmanın protokolünü yansıtmaktadır).
98. Sungur MZ (1993) Davranış Tedavileri. Psikiyatri Bülteni, 2(3):109-115
99. Sungur MZ (1993) Seks Terapilerinin Dünü Bugünü ve Yarını. Türk Psikiyatri Dergisi, 4(3):195-201
100. Sungur MZ (1993).Depresyonun Kognitif Teorisi, Depresyon Monografları Serisi, 3: 123-134
101. Sungur MZ (1993).Depresyonda Kognitif Terapiler, Depresyon Monografları Serisi, 10:447-458
102. Sungur MZ (1993). Alkol Bağımlılığı Tedavisinin Biçimlendirilmesinde Nükslerin Önemi ve Nüksleri Önleme Teknikleri. Türk Psikiyatri Dergisi 2(3): 171-178
103. Alkubaisy T, Marks IM, Logsdail S, Marks PM, Lovell K, Sungur MZ, Araya R (1992) Role of Exposure Homework in Phobia Reduction: A Controlled Study. Behaviour Therapy, 23:599-621.
104. Sungur MZ (1987) Kontaminasyon Obsesyonu ve El Yıkama Kompülsiyonu Olan Bir Vakanın In Vivo Exposure Yöntemiyle Tedavisi. Nöroloji-Nöroşirurji-Psikiyatri Dergisi. Ocak 1987: 87-89.


Post a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir