Home » Kitapları

Kitapları

KİTAP


Sungur MZ, (2012) Evlilik okulu Rehberlik Programı, Beşiktaş Belediyesi Yayını
Sungur MZ, Herbert C (2011) Travmayı ve Deprem Travması sonrası Ortaya Çıkan Psikolojik Tepkileri Anlamak, Rekmay Yayıncılık, İstanbul
Sungur MZ (2009) Sen, Ben ve Aramızdaki Her şey, GOA Basım Yayın ve Tanıtım Hizmetleri, İstanbul
Şizofrenide Bireysel Bilişsel ve Davranışçı Terapi Yöntemleri (Mehmet Sungur, Tamer Aker), PAREM Yayınları, 2001.
Ergenlik döneminde değişim: Öğretmen yardımcı kitabı, 2000, Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı. Prof Dr Ferhunde Öktem, Prof Dr Oktay Kadayıfçı, Prof Dr Ufuk Beyazova, Doç Dr İbrahin Cılga, Doç Dr Mehmet Z Sungur, Doç Dr Hakan Şatıroğlu, Doç Dr Figen Çok, Doç Dr Vildan Sümbüloğlu ve ark.
Ergenlik döneminde değişim: öğrenci kitabı, 2000, Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı. Prof Dr Ferhunde Öktem, Prof Dr Oktay Kadayıfçı, Prof Dr Ufuk Beyazova, Doç Dr İbrahin Cılga, Doç Dr Mehmet Z Sungur, Doç Dr Hakan Şatıroğlu, Doç Dr Figen Çok, Doç Dr Vildan Sümbüloğlu ve ark.
EREKTİL DİSFONKSİYON EĞİTİM REHBERİ Hazırlayanlar : Prof. Dr. Halim Hattat, Prof. Dr. Ali Ergen, Prof. Dr. Kadri Anafarta, Prof. Dr. Engin Eker, Prof. Dr. Temel Yılmaz, Doç. Dr. Mehmet Sungur, Doç. Dr. Adil Esen, Doç. Dr. Emre Akkuş, Doç. Dr. Ateş Kadıoğlu, Doç. Dr. Şaban Doran

KİTAP BÖLÜMÜ


Sungur MZ, Gunduz A. (2013) Integrating Psychotherapy and Pharmacotherapy in Treatment of Sexual Disorders. In Irismar de Oliveira, Thomas L. Schwartz, Stephen M. Stahl, and Bret A. Moore (Eds) Psychopharmacology and Psychotherapy: A Handbook for Clinicians, submitted for publication, Routledge
Sungur MZ (2013) The role of cultural factors in the course and treatment of sexual problems: Failures, pitfalls and successes in a complicated case from Turkey. In K.S.K. Hall and C.A. Graham (Eds) The Cultural Context of Sexual Pleasıre and Problems: Psychotherapy with diverse clients (pp. 308-332), New York and London, Routledge, Taylor and Francis Group.
Sungur MZ (2011) Davranışçı Sistemik Evlilik Terapisi, Evlilikte İletişim ve Bağlanma. In T. Solmuş (Ed) Bağlanma, Evlilik ve Aile Psikolojisi (pp. 326-341) Sistem Yayıncılık, İstanbul.
Sungur MZ (2010) PAUD’dan bir anı. In M.O. Öztürk, B. Kaya (Eds) Türkiye’de Psikiyatrinin Örgütsel Belleği. (pp. 17-18) Tuna Matbaacılık, Ankara.
Sungur MZ (2010) Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği. In M.O. Öztürk, B. Kaya (Eds) Türkiye’de Psikiyatrinin Örgütsel Belleği. (pp. 276-284) Tuna Matbaacılık, Ankara.
Turkçapar H, Sungur MZ, Sargın E, (2009) Bilişsel Davranışçı Terapiler, Psikoterapi Yöntemleri: Kuramlar ve Uygulama Yönergeleri, E. Köroğlu, H. Türkçapar (Eds), HYB Basım Ankara, 77-144.
Sungur MZ (2000) Sosyal Fobi. Anksiyete Bozuklukları Kitabı. R.Tükel(Ed). Çizgi Tıp Yayınevi, s:59-79
Sungur MZ (2000) Cinsel Kimlik , Cinsel İşlevler ve Bozuklukları; Üreme Sağlığı ve Cinsel Sağlık Konularında Gençlerin Sık Sorduğu Sorular ve Cevapları Kitabı.
Sungur MZ (1998) Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımlar. Psikiyatri Temel Kitabı, Cilt 2, C Güleç, E Köroğlu (Eds), Hekimler Yayın Birliği, s:895-907
Sungur MZ (1998) Cinsel İşlev Bozuklukları. Psikiyatri Temel Kitabı, Cilt 2, C Güleç, E Köroğlu (Eds), Hekimler Yayın Birliği, s:617-637
Sungur MZ (1999) Cinsellik- Cinsel İşlevler ve Cinsel Yaşam. Davranış Bilimlerine Giriş Ders Kitabı. YB Doğan (Ed), Ankara, Antıp, s: 195-200
Sungur MZ (1999) Değişim ve Davranışın Belirleyicileri. Davranış Bilimlerine Giriş Ders Kitabı, YB Doğan (Ed), Ankara, Antıp s: 19-25
Sungur MZ (1997) Bilişsel-Davranışçı Terapilerin Gelişim Öyküsü. Psikoterapiler El Kitabı, Kitap 4, A Tangör (Ed), Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, s: 50-66
Sungur MZ (1996) Davranış Tedavileri. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, I Sayıl (Ed), Ankara, Antıp, s:349-360
Sungur MZ (1996) Psikanalitik Kuram. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı, I Sayıl (Ed), Ankara, Antıp, s: 341-347
Sungur MZ (1996) Cinsel İşlev Bozuklukları. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders kitabı, I Sayıl (Ed), Ankara, Antıp, s:257-263

KİTAP ÇEVİRİSİ ve ÇEVİRİ EDİTÖRLÜKLERİ

Psikiyatrik Görüşme

Orijinal adı: The Psychiatric Interview: A Practical Guide (Lippincott Williams &Wilkins)

Yazar: Daniel J. Carlat

Türkçe yayına hazırlayan: Mehmet Z. Sungur, Ece Cömert

Türkçe ve deprem felaketine uyarlanarak çevirisi yapılan kitap:

Understanding Your Reactions to Trauma

Yazar : Claudia Herbert

( Kitap yazarın onayıyla deprem felaketine uyarlanmış ve kitap içindeki orijinal örnekler deprem örneklerine değiştirilerek yazılmıştır)

Türkçeye uyarlanan kitap adı : Deprem Sonrası Ortaya Çıkan Psikolojik Tepkiler ve Kendi Kendine Yardım Yöntemleri

Yayına hazırlayan : Doç. Dr. Mehmet Sungur

Kronik Yorgunluk Sendromu

Orijinal adı: Selfhelp for Chronic Fatique Syndrome

Yazar: Trudie Chalder, Kaneez Hussain

Türkçe yayına hazırlayan: Mehmet Z. Sungur,Nur Velidedeoğlu Kavuncu

Travma Sonrası Ortaya Çıkan Psikolojik Tepkileri Anlamak

Orijinal Adı: Understanding Your Reactions to Trauma: A Guide for Survivors of Trauma and Their FAmilies Revised version

Yazar: Dr. Claudia Herbert

Türkçe yayına hazırlayan: Mehmet Z. Sungur,

NOVAK JİNEKOLOJİ – Türkçeye Çevrilen Kitap Bölümü : Sık Görülen Psikiyatrik Sorunlar

Çevirenler : Doç. Dr. Mehmet Sungur, Dr. Özlem Yalnız

WPA Serileri Psikiyatride Kanıta Dayalı Yaklaşım ve Deneyim: Şizofreni
Orijinal Adı: Schizophrenia, John Wiley&Sons Ltd
Eds: Mario Maj, Norman Sartorius
Çevirmenler: Mehmet Z. Sungur, Kaan Kora, Volkan Topçuoğlu
Cinsel Kompulsif Davranış: Hipeseksualite
Orijinal Adı: Psychiatric Clinics of North America-Sexually Compulsive Behaviour: Hypersexuality, Elsevier
Yazar: Mark F Schwartz, Fred S Berlin
Çeviri Editörü: Mehmet Z Sungur
Klinik Görüşme: Usta Klinisyenlerden Pratik Öneriler
Orijinal adı: Psychiatric Clinics of North America- Clinical Interviewing: Practical tips from Master Clinicians
Yazar: Shawn C. Shea
Çeviri Editörü: Mehmet Z Sungur
Antidepresan ve Antipsikotik İlaçlara Bağlı Cinsel İşlev Bozuklukları
Yazar Melek Z Saygın
Editör: Mehmet Z. Sungur

BİREYSEL GÖRÜŞ VE VAK’A TAKDİMLERİ


1. Sungur MZ (1997) Conference Report : Sexual Dysfunctions and Infertility. Sexual and Marital Therapy, Vol.12, No.2, 181-182 (1996 yılında Ürgüpte yazarın başkanlığında Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği tarafından düzenlenen kongrenin takdimi yapılmış, kongrenin temel amacına yönelik saptamalara yer verilmiştir.)
2. Sungur MZ (1997) PAUD Bülteni’nin Düşündürdükleri: Eğiticilerle- Eğitilenlerin Tercihleri Konusunda. PAUD Bülteni, s: 4-5 ( Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları Derneği’nin Bülteni’nde yayınlanan ve Psikiyatride Uzmanlık Eğitimi ile ilgili olarak yapılmış bir anketin sonuçlarını tahlil edip, tartışan bu yazı daha önce yazılan bir başka yazının verilerini tartışmaktadır.)
3. Sungur MZ (1996) Komplike Bir OKB Olgusunun Tedavisi: Bir Olgu Aracılığıyla OKB’ta SSRI’ler. V. Anadolu Psikiyatri Günleri, 6-8 Haziran, İzmir
4. Sungur MZ (1996) İşkenceye Bağlı Ortaya Çıkan Durumlar İle İlgili Vaka Sunumları. İnsan Hakları Vakfı ve Center for Victims of Torture ( Minneapolis/Amerika), 12-13 Mart, Ankara
5. Sungur MZ (1994) Views of a Turkish Sultan on the Registration of Therapists and the Integration of Therapies. The European Behaviour & Cognitive Therapist. ( The Newsletter of the European Association of Behaviour & Cognitive Therapies, Edition 11:4 ) Yazı Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği Bülteni’nde yayınlanmış olup yazının yayınlandığı tarihlerde “ Davranış Terapileri ve Kognitif Terapilerin Entegrasyonu “ ve Terapi Eğitimi Almış Profesyonellerin Terapitler Birliğine Kaydedilip Akredite Edilmesinin Gerekliliği “ kararı ile ilgili bir tahlil yapmakta ve yazarın görüşlerini belirtmektedir.


Post a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir