Home » Röportajlar » Kadın ne ister? – Habertürk Gazetesi

Kadın ne ister? – Habertürk Gazetesi

1. Gözlemleriniz ışığında çiftler arasındaki anlaşmazlıkların en önemli nedenini paylaştığınız birkaç cümlelik bir giriş yazısı yazınız. Eşler arasında oluşan çeşitli sorunların en önemli nedenlerinden biri eşlerin giderek birbirlerine yabancılaşması yani birlikte geçirilen zamanın giderek eşlere keyif vermeyen bir sürece dönüşmesidir. Başka bir deyişle eşlerin birliktelilerinde bedeller/ödüller dengesi, bedeller lehine artmış birlikteliğin getirdiği ödüller ise azalmıştır.

2. Yine gözlemlerinize göre ilişkileri zor hale getiren kadınlar mı yoksa erkekler midir? Neden?
İlişkileri zor hale getiren kadınlar ya da erkekler değil, kadınla erkek arasındaki ilişkinin biçimidir. Mutlu çitlerle olmayanlar arasındaki en temel fark, mutsuz çiftlerin birbirlerini karşılarına almaları, mutlu çiftlerin ise sorunu karşılarına almalarıdır. Başka bir deyişle mutlu çiftlerde sorunlar eşlerden birinden kaynaklanan sorular gibi algılanmaz. Eşler takım (ekip) ruhuyla el ele vererek sorunu çözme doğrultusunda birlikte adım atarlar. Ayrıca yalnızca insan olmaktan kaynaklanan farklılıklar yanı sıra kadin ve erkek olmaktan kaynaklanan farklılıkların farkında olamamanın da beklentileri artirdiği ve öfke, üzüntü gibi duygulara neden olduğunu düşünüyorum. Yalnızca politik doğruların konuşulduğu bir dünyada erkek ve kadın farklılıkları konuşulup, tartışılmıyor çünkü eşitlik çoğu kez benzerliklerle eşdeğer tutuluyor. Oysa eşit olmak için benzer olmak gerekmiyor. Farklılık eşitliğe aykırı bir kavram değil. Erkekler ve kadınların birbirlerinden farklılıkları aşık olma döneminde pek belirgin olmasa da evliliklerde ve uzun süreli ilişkilerde daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. Bu farklılıkların bilinmesi ve kabul edilmesi ilişkinin daha
uyumlu yaşanmasına katkıda bulunabiliyor.

3 İlişkilerde, kadınların ilişkiyi çıkmaza sokmalarına yol açan ve en sık  yaptıkları hatalar neler? ,
– Başkalarının yanında eşlerini değersizleştirecek söylemlerde bulunmaları
– Sık sık geçmişi gündeme getirmeleri
– Sık sık kendilerini tekrarlamaları
– Erkeklerin kendileri ile aynen bir kadının becerdiği biçimde iletişim kurabilmelerini beklemeleri (erkeklerin iletişim kabızı olduklarını unutmaları)
– Erkeklerin kendilerini “kontrol ediliyor” ya da “beni değiştirmeye çalışıyor” gibi düşünmelerini kolaylaştıracak davranışlar sergilemeleri
– Bol konuşmaya rağmen bir türlü ana konuya gelememeleri
– Suçlamalar

4 Erkeklerin ilişkiyi çıkmaza sokan ve sık yaptıkları hataları da yazınız.
– Eşlerine olan ilgilerini yeterince ifade edememeleri ya da “ilgisiz” olmaları
– Sevgisini yada duygularini yeterince göstermemeleri
– Yeterince iletişim kuramamaları
– Eşlerinin söylediklerini duyduklarına ilişkin bir davranış içinde
olmamaları ya da söylenenleri duymamaları
– Empati yapıp anlamaya çalışmak yerine hemen çözüm önerilerinde bulunmaları
– Aşk yapmak yerine seks yapmayı tercih etmeleri
– Odanın ısısını azaltmaları
– Önemli günleri unutmaları
– Suçlamalar

5 Kadın en çok ne istiyor?
Kadın en çok “sevildiğini görmek”, ” dinlenilmek” ve “anlaşılmak” istiyor. Erkekler ise genelde duygularını partnerinin beklediği sıklıkta dile getirmekte zorluk çekiyor. Kadın dinlenilmek ve yaşadığı zorlukların anlaşılmasını isterken, erkekler ya dinlemiyor ya da bir süre dinledikten sonra eşinin neden rahatsız olduğunu saptayıp, kendinden emin bir biçimde “Bay Tamirci” şapkasını giyerek soruna çözüm öneriyorlar. Erkek eve geliyor, karısı iş yaşantısı ile ilgili bir konuya ilişkin endişelerini dile getiriyor. Erkek hemen bir çözüm yolu öneriyor. Kadın hayal kırıklığına uğruyor; çünkü ana mesaj duyulmadı. Erkek hayal kırıklığına uğruyor; çünkü harika önerisi ciddiye alınmadı!

6 Erkek en çok ne istiyor?

Erkek en çok “ihtiyaç duyulmak” ve “ailesi için gösterdiği çabaların görülmesini ve anlaşılmasını” yani takdir edilmeyi istiyor. Tabi bir de “fazla sorgulanmamayı”. Erkekler daha çok kendilerin ihtiyaç duyulduğunda harekete geçiyorlar. Örneğin eşleri ile terapi seanslarına pek gelmiyorlar. Kadınlar onları tedavi oturumlarına getirmek isteyip başaramadıklarında ben onlara eşlerini ikna etmek için mantıklı nedenler aramak yerine “sorunun çözümünde sana ihtiyacım var” demelerini öneriyorum.

7 Erkeğin istekleri söz konusu olduğunda kadın en çok neyi yapmakta zorlanıyor?
Eşinin annesiyle hangi koşullarda olursa olsun kurmasını beklediği olumlu ilişkiyi oluşturmakta. (özellikle kayınvalidenin aşırı baskın ya da ustaca yönlendiren yanlarının ağır bastığı durumlarda)

8 Kadının istekleri söz konusu olduğunda erkek en çok neyi yapmakta zorlanıyor?
Eşiyle annesi arasında eşinin istediği şekilde oluşturulmuş bir dengeyi kurmayı beceremiyor. Aslında böyle bir görevi olmadığı halde erkekler genelde anneleri ile eşleri arasında tampon rolü üstleniyorlar. Anneleri yokken eşlerine annelerini savunmaya çalışıyorlar ancak annelerinin haberi olmuyor. Eşleri yokken annelerine karşı eşlerini savunmaya çalışıyorlar ancak eşlerinin haberi olmuyor. Böylelikle her iki tarafta kendisini takdir etmiyor. Hatta anneye göre eşinin etkisinde kalmış bir zavallı ya da kılıbık, eşine göre de annesinden kopmayı başaramamış bağımlı bir çocuk ya da ana kuzusu olarak değerlendirilebiliyorlar.

9 Erkek en çok hangi davranışı affetmekte zorlanıyor?
Sadakatsizlik

10 Kadın en çok hangi davranışı affetmekte zorlanıyor?
Şiddet ve sadakatsizlik

11 Hangi aile yapısından gelen kişiler ciddi bir ilişkiyi ve ilişkinin getirdiği sorumlulukları daha fazla taşıyabiliyor?
Sorumluluk kavramının önemsendiği, haklar ile sorumluluklar arasında sağlıklı bir dengenin kurulduğu, sorun çıktığı zaman bunun evliliklerde beklenen bir durum olabileceğini peşinen kabul eden, oluşan sorunlardan birbirlerini sorumlu tutmadan ya da suçlamadan çözüm yolları aramayı beceren, daha önce birlikte sorun çözmeyi becerebilmiş, iyimser ailelerden gelen bireyler daha sağlıklı ilişkiler kurabiliyorlar.

12 Evlilik ve ciddi bir ilişkiye uygun olmayan erkek ya da kadın hangi ipuçlarını veriyor?
– Şiddet
– Tekrarlayan sadakatsizlik
– Alkol madde bağımlılığı
– Aşırı kıskançlık
– Partnerini kendi istediği biçime uydurmaya çalışan
– Diğeri üzerinde belirgin güç oluşturarak onu kontrol etmeye çalışan
– Paylaşmayı öğrenmeye açık olmayan ve yalnızca almaya çalışan

13 Kadın ve erkek arasındaki ilişkinin olumlu gitmesini sağlayacak önerilerinizi sıralayınız
– İyi bir iletişim
– Birlikte sorun çözme becerileri
– Bir taraftan “biz” olmaya çalışırken diğer yandan “ben”lerin korunmasına izin veren
– Sevdiklerini yapmaktan çok yaptıklarını sevmeyi öğrenen
– Ortak hedef ve amaçlar oluşturabilen
– Güven duygusu veren
– İç tutarlılığı olan
– Tahmin edilebilirlik yanı sıra sürprizler de içeren
– Hayallerini değil birlikte olduğu kişiyi sevip, sayabilen
– Rutinin içinde mutlu olabilmeyi becerebilen


Post a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir