Home » Röportajlar » Evlilik Yorgunluğu – Habertürk Gazetesi

Evlilik Yorgunluğu – Habertürk Gazetesi

Tanımı: Evlilik yorgunluğu, evlilik sürecinde oluşan eşler arası yabancılaşma ve kopma sonucu ortaya çıkan fiziksel, duygusal ve zihinsel bir yorgunluk, bıkkınlık ve tükenmişlik halidir.

Şiddetli geçimsizlik yerine gelen bir kavram mıdır?
Şiddetli geçimsizlikte eşler arasında çatışmalar ve tartışmalar yoğun olup,
bu tür evliliklerde egemen olan duygu öfkedir. Geçimsizlikte her iki eşin
kendi haklılığını diğerine ispat etmeye çalışan tutumları vardır ve
dolayısıyla yoğun bir enerjinin varlığını gözlemleriz.  Oysa evlilik
yorgunluğunda eve hâkim olan sessizlik ve boşluk duygusudur. Enerji
tükenmiş, çaresizlik daha da önemlisi umutsuzluk yerleşmiş ve aktiviteler
azalmıştır.

Eşleri birbirine yabancılaştıran şey nedir?
Eşleri aynı evde yaşayan iki otelci haline getiren etkenlerin başında ortak
amaçların, ortak değerlerin ve ortak aktivitelerin giderek azalması vardır.
Eşler bir ekip ruhu ile hareket edememekte ve ortak hedefler yerine bireysel
hedef ve amaçlar ön plana çıkmaktadır. “Sen, Ben ve Aramızdaki Her Şey” adlı
kitabımda belirttiğim gibi bence evlilik “Ben’i koruyarak biz olabilmek”tir.
Evlilik yorgunluğunda eşler “ben”lerini özen ile korurken “biz” olmayı ihmal
etmektedirler. Eşler bir ekip ya da takım ruhu ile hareket edememekte bu
nedenle her iki eşte kendi amaçlarına, kendi seçtikleri rollere yönelmekte,
farklı yaşam biçimleri, farklı çalışma saatleri hatta farklı ilgi alanları
ve farklı arkadaşlıklar geliştirmekte ve giderek birbirlerine
yabancılaşmaktadırlar. Daha da kötüsü mevcut sorunu uzunca bir süre
görmezden gelmekte, sorun çözme doğrultusunda yardım arayışı içine
girmemekte ve aralarındaki iletişimi azaltarak pek şikâyet etmeyen ancak
mutlu da görünmeyen bir tablo çizmektedirler.

Temelde bu çiftlerde diğerlerine göre eksik olan nedir?
Temelde eksik olan duygusal yatırım. İlişkiyi ortak bir banka hesabı gibi
düşünün. Her banka hesabı ancak yapılan yatırımlar arttıkça büyür. Bu banka
hesabını ise bir “duygusal banka hesabı” gibi düşünün. Her iki eşte bu
hesaba hiçbir yatırım yapmıyorlar, birbirlerine olumluları az söylüyorlar,
takdir ve beğeniler hemen hemen hiç dile getirilmiyor, sürprizler hiç yok,
sevgi ifadeleri eksik. Yani hiçbir duygusal yatırım yok.

İyi bir ilişkide kökler ve kanatlar arasında denge olur. Kökler güveni,
bağlılığı, şefkat ve sevecenliği temsil ederken, kanatlar bireysel gelişim,
bireysel doyum ve özgürlüğü simgeler. Bazen eşler farklı hızlarda
gelişiyorlar, birlikte büyümüyorlar ve dolayısıyla köklerini ihmal edip
yalnızca kanatlarına yöneliyorlar. Evlilik çoğu kez rutin bir yaşantıyı
getirdiğinden bence evlilik sanatı da rutinin içinde mutlu olma sanatıdır.
Bunun için ise rutin’i bile farklı yollardan yapabilmek ve eğlenceli hale
getirebilmek mümkün olabilir.

Son olarak evlilik yorgunluğu bence her zaman bir ilişkinin biteceği
anlamına gelmez. Belki de eşlerin bu yorgunluğu fark etmeleri evliliklerine
verilmiş bir şanstır. Ancak neyin yolunda gitmediğini fark edersek onu
değiştirebiliriz.


Post a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir