Home » Duyurular

Duyurular

Mehmet Sungur, 2014 Ocak ayında European Federation of Sexology Executive Board member olarak seçildi

European Federation of Sexology tarafından çift terapileri ve seks terapileri alanına yapılan katkılar nedeniyle “gold medal award” ile ödüllendirildi.

YAKIN GELECEKTE YAPILACAK KONGRE/KONGRE BAŞKANLIKLARI/EĞİTİMLER

 

ULUSLARARASI KATILIMLI III. ULUSAL KOGNITIF DAVRANIŞ TERAPİLERİ KONGRESİ – 14-17 Kasım 2013 – ISTANBUL – www.kdtdkongreleri.org

Öncelikle daha önce duyurusunu yaptığım Kognitif Davranış Terapileri Derneği (KDTD) 3. Ulusal Kongresine gösterdiğiniz ilgi için derneğimiz adına teşekkür ederim. 14-17 Kasım 2013 tarihleri arasında Istanbul’da düzenlenecek kongremizin bilimsel programı tamamlanmış olup, değerli katılımcılarımızın katkıları ile birbirine paralel 5 ayrı salonda bilimsel etkinlikler düzenlenmiştir. Kongre ile ilgili duyuru ekte bilgilerinize sunulmuştur. Kongre ile ilgili detaylı bilgilere www.kdtdkongreleri.org ve www.kdtd.org adreslerinden ulaşabilirsiniz..

Kongremizde yapılacak bilimsel etkinlikler arasında “Kongre öncesi çalışma grupları, kongre içi çalışma grupları, uzmanla buluşma, konferanslar ve paneller” düzenlenmiştir. Kongre öncesi çalışma gruplarına katılımı kolaylaştırmak amacıyla kongreye katılım olmadan kongre öncesi çalışma gruplarına katılabilmeyi mümkün hale getirdik. Kongre öncesi çalışma gruplarında simultane çeviri yapılacaktır.

2011 yılında düzenlediğimiz Uluslararası Kognitif Terapiler Kongresi’nden edindiğimiz deneyimler; KDT alanında ülke genelinde değişik ihtiyaçlar olduğunu fark etmemizi ve bu ihtiyaçları önemlilik sıralaması içerisinde ele almamız gerektiğini ortaya koydu. Bu ihtiyaçları kısmen de olsa karşılayabilmek amacıyla kendi çabalarımız yanı sıra değişik alanlarda konusunun uzmanı olan profesyonelleri de davet ederek, ulusal kongremize uluslararası bir nitelik kazandırmaya çalıştık. Kongremizin temasını bu amaçla “Zor vakalar – Yeni yaklaşımlar” olarak belirledik. Bugün sizlere ekte detaylarını göreceğiniz misafir konuşmacılarımızın kongredeki etkinliklerini aktarmaya çalışacağım.

Günümüzde tartışmaları devam eden poliklinik koşullarında (halihazırdaki halini değil insani koşullardaki sürelerde) terapi yapılabilir mi? Yapılabilirse ne tür terapiler ve nasıl bir uygulama? sorularına biraz olsun yanıt verebilir düşüncesiyle konuyla ilgili kitapları olan hatta APA da kitapları en çok okunan Prof. Jesse H. Wright ı davet ettik. Kendisi “Poliklinik koşullarında KDT uygulamaları” konusuna ışık tutacak “KDT uygulamalarında kısa süreli seanslarla yüksek verim alma” başlıklı kongre öncesi bir çalışma grubu yürütecek. Dr.Wright Kognitif Terapi Akademisi (Beck Akademisi ya da ACT) eski başkanı ve kurucu üyesi olup 2001 yılında Istanbul da düzenlediğimiz Avrupa Kognitif Terapiler Birliği (EABCT) Kongresinde “Internet Temelli KDT Uygulamaları” başlıklı o zamana göre oldukça yenilikçi sayılabilecek bir alanda çalışma grubu sunmuştu. Bu yılda aynı konuda bir konferans verecek. Ayrıca “Tedaviye katılımı artırmada KDT yaklaşımları” başlıklı yarım günlük bir çalışma grubu yönetecektir.
Cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılan kognitif davranışçı yaklaşımları biyo-psiko-sosyal bütünlük içinde ele alan bir çalışma grubu yürütmek üzere Prof Robert Taylor Segraves’i davet ettik Kongre öncesi çalışma grubunun adı “Cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde biyo-psiko-sosyal yaklaşımlar”. Yarım gün sürecek kongre içi çalışma grubunun konusu ise “Zor ve karmaşık vakaların tedavisinde seks terapileri” olacaktır. Konferans konusu ise “DSM 5 Cinsel İşlev Bozuklukları tanı ölçütlerinde yapılan değişiklikler ve bu değişikliklerin arkasındaki mantık”. Dr Segraves APA Psikoseksüel bozukluklar biriminin başkanlığı görevini günümüze kadar sürdürmüş ve aynı zamanda DSM III –R , DSM IV, DSM IV TR ve DSM 5’de psikoseksüel bozuklukların tanımlanmasında önemli roller üstlenmiş bir klinisyen ve araştırmacıdır. Ayrıca Cinsel Terapi ve Araştırmalar Derneği eski başkanı olup, halen Sex and Marital Therapy dergisinin editörlüğünü yapmaktadır.
Çocuk Psikiyatrisi uygulamalarında KDT nin yeri ve öneminin giderek artıyor olmasının farkındalığı içinde, her kongremizde olduğu gibi, bu kongremizde de bu alana özel güncelleşen uygulamaları aktarması amacıyla Dr. Maria Ceu Salvador u davet ettik. Kendisi Avrupa Davranış ve Kognitif Terapiler Birliği (EABCT) genel sekreterliği görevini başarıyla yapmış ve daha önce de derneğimiz davetlisi olarak Istanbul da sunumlar yapmış ve çok beğenilmişti. Bu yıl “Anksiyete Bozuklukları olan çocuklarda KDT tekniklerinin kullanımı” başlıklı bir kongre öncesi çalışma grubu yönetecektir. Ayrıca “Gençlik döneminde görülen sosyal fobinin tedavisinde özelleştirilmiş grup tedavisi uygulamaları” başlıklı bir kongre içi çalışma grubu yürütecektir. Konferans konusu ise “Gençlerde sınav kaygısını anlamak ve kontrol etmek” olacaktır.
Tedaviye dirençli depresyonda rezidüel (kalıntı) belirtilerin öneminden yola çıkarak hem depreşme, hem de yinelemelerin önlenmesi bağlamında KDT nin yeri ve önemi giderek artmaktadır. Ayrıca bipolar bozukluğun tedavisinde özellikle hastaların ötimik dönemlerinde ne tür müdahalelelerin yapılmasının alevlenme dönemlerini azaltacağı konusu da uzun zamandır KDT nin ilgi alanı içine girmiştir. Bipolar bozuklukta KDT konusunda kongre öncesi bir çalışma grubu yürütmek üzere Emory Üniversitesi nden Prof.Edward Craighead ı davet ettik. Kendisi APA nın 12. bölümünün yayını olan “Clinical Psychology Science and Practice” dergisinin editörü olup 2001 yılında düzenlediğimiz 31. EABCT kongresinde değerli sunumlar yapmıştı. Kendisi ayrıca “Depresyonun önlenmesinde okul temelli KDT uygulamaları” başlıklı yarım günlük bir çalışma grubu yürütecektir. Konferans konusu ise “Major Depresyon Tedavisinde kullanılan KDT uygulamalarında değişimi sağlayan mekanizmalar ve tedavinin yordayıcıları” olacaktır.
Kognitif Terapiler Akademisi (ACT) Kurucu Üyesi, Başkan Vekili ve Eğitim Direktörü görevlerini yapmış Dr. Leslie Sokol da davetlimiz. Kendisi ACT sertifikasyon sürecinde terapistlerin kognitif terapi uygulama becerilerini değerlendirilmekte kullanılan Kognitif Terapi Değerlendirme Ölçeği (CTRS) konusunda ve “Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde KDT: Yaşantısal bir süreç ” başlıklı kongre öncesi bir çalışma grubu yönetecektir. Ayrıca “Zor ve karmaşık vakalarda KDT: Tedavi engellerini aşmak” başlıklı bir de yarım günlük çalışma grubu yapacaktır. Konferans konusu ise “Gençlikte kendilik saygısını oluşturma” olacaktır.

Yabancı konuklarımız yanı sıra ülkemizden de alanla ilgili birçok değerli arkadaşımızın sunum yapacağı bu kongrenin alanımızla ilgili bilgi ve becerileri artırmada yararlı olacağına inanıyorum.

Konuya ilgi duyan tüm meslektaşlarımızı bu kongrede görmek ve tanımak istiyor, kongrenin bilimsel düzeyinin siz katılımcılar sayesinde artacağının bilinci içinde katılım ve katkılarınızı bekliyoruz.

Saygılarımla

Mehmet Sungur

43. AVRUPA DAVRANIŞ ve KOGNİTİF TERAPİLER BİRLİĞİ (EABCT) KONGRESİ – 25-28 EYLÜL 2013 – MARAKEŞ – www.eabct2103.org

Her yıl farklı ülkelerde ve farklı üye dernekler tarafından düzenlenen Avrupa Davranış ve Kognitif Terapileri Birliği (EABCT) Kongresi bu yıl 25-28 Eylül tarihleri arasında Marakeş’te yapılacaktır. Kongrenin benim de dahil olduğum bilimsel komite toplantısında ve mart ayında yapılan EABCT yarıyıl toplantısında ülkemizden kongreye katılım ücretlerinin hangi statüden yapılacağı konuşulmuş ve her ne kadar finansal açıdan Türkiye artık gelişmekte olan ülkeler grubunda sayılmasa da (!) ülkemizden katılımcılara indirimli ücret uygulaması yapılacağını belirten iletiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Bu yılki EABCT kongresi; ne yazık ki Ulusal Psikiyatri kongremiz ile aynı tarihlere denk gelmiştir. Ulusal kongreye bir alternatif olmayacağını bilerek ve umarak, bu yıl ki EABCT kongresinin oldukça enteresan bir yerde ve oldukça nitelikli bir program çerçevesinde hazırlandığını belirtmek isterim. Programı oluşturmakta ciddi bir emek harcandığını biliyorum. Benim de bir konferans, çalışma grubu ve çeşitli konuşmalarla katılacağım bu kongrenin içeriğine ve diğer detaylarına www.eabct2013.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki iletide belirtildiği gibi ülkemizden konuya ilgi duyan arkadaşlarımızın en azından bir kısmını bu kongrede görebilmeyi umuyoruz.
Sevgilerle

Mehmet Sungur

DÜNYA CİNSEL SAĞLIK GÜNÜ – 4 EYLÜL 2013 – www.facebook.com/4sept

4 Eylül tarihi dört yıldan bu yana Dünya Cinsel Sağlık Birliği (WAS) tarafından ‘Dünya Cinsel Sağlık Günü’ olarak belirlenmiştir. Daha önce ülkemizde çeşitli etkinlikler aracılığıyla ilk üçünü kutladığımız ve dünyanın birçok ülkesinde de kutlanmaya devam eden bu özel günün temel amacı herhangi bir ayırım yapmadan, tüm insanları en temel sağlık haklarından biri olan cinsel sağlık konusunda bilgilendirme yapmak ve cinsel konuların açık ve birbirimizin değerlerine saygılı bir biçimde tartışılmasını sağlamaktır. Cinsel alanın bir dizi uygunsuz ve yanlış bilgilerle dolu olduğu düşünülecek olursa, bu tür bilgilerin daha gerçekçi ve sağlıklı olanlarla yer değiştirmesine yönelik bir çaba, sağlıklı bir cinsel yaşam zemininde sağlıklı ilişkiler kurabilmenin temel koşuludur.

Ülkemizde çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi ve 4 Eylül tarihinin gelenekselleştirilmesi için temsilcilik görevi WAS tarafından Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim üyesi ve Kognitif Davranış Terapileri Derneği Başkanı Prof. Dr Mehmet Z. Sungur a verilmiştir. Bu yılki Cinsel Sağlık Gününün teması WAS tarafından ‘Farklılıklarla birlikte yaşanan bir dünyada herkese cinsel sağlık” olarak belirlenmiştir. Bu tema, globalizasyon kavramı içinde farklılıklara ve farklı tercihlere verilmesi gereken önem ve saygıyı vurgulamak ve cinsel hakların konuşulabilmesi yönünden de oldukça anlamlı görünmektedir. WAS aynı etkinliğin 5 kıtayı kapsayacak biçimde birçok ülkede yapılacağını belirtmiştir. Cinsel sağlık günü için seçilen temalar belirlenirken ya uluslararası nitelik taşıyan (uluslararası gençlik yılı gibi) global temalarla bağlantılı konular seçilmekte ya da üzerinde gelişme ve iyileşme sağlanabilecek temel ihtiyaçlar gözetilmektedir. Farklılıklar cinselliğin en temel ve kaçınılmaz özelliklerinden biridir. Farklılık yalnızca tolere edilen ya da kabul edilmesi gereken bir özellik değil aynı zamanda insan yaşantılarının zenginliğini sağlayan ve simgeleyen bir kavram olarak da kucaklanması gereken bir özelliktir. Ne var ki çoğu kez, eşitlik benzerliklerle eş değer tutulmaktadır. Oysa farklılıklar eşitliğe aykırı bir kavram olmadığı gibi farklılıklarla birlikte yaşamayı öğrenmek insan topluluklarında önemli bir gereksinme olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çocuklara, kadınlara, farklı cinsel yönelimlere sahip insanlara, farklı din ve kültürlerden gelen kişilere yönelik ayrımcılık ve bu ayrımcılıkla birlikte giden şiddetin yaygınlığı tüm dünyada ve ülkemizde tahmin edilenin çok üzerinde gerçekleşmektedir. Ancak bu türden şiddet olaylarını azaltmaya yönelik önleme, koruma ve hizmet sağlama şeklinde özetlenebilecek temel adımların hem ülkemizde, hem de birçok farklı ülkede gerçekleştiğini söylemek henüz mümkün değildir. Diğer yandan eşcinseller ve transeksüeller de toplum içinde ve iş yerlerinde ciddi bir ayrımcılıkla karşılaşan risk grupları olarak ortaya çıkmaktadır.

Geçen yılki aktiviteler Beşiktaş Belediyesi ile işbirliği içinde gerçekleştirilmişti. Prof. Dr. Mehmet Sungur her türlü önyargı ve ayrımcılıktan arınmış bir yaklaşım içinde cinsel haklar ve cinsel sağlık konularının tartışılması ve konu ile ilgili çeşitli sorulara yanıt verebilmek amacıyla dinlemek ya da katkıda bulunmak isteyen herkesi WAS adına 4 Eylül 2012 tarihinde saat 18:30 da yuvarlak masa etkinliğine davet etmişti. Bu etkinlikte Prof Dr Mehmet Sungur dışında Hürriyet gazetesi yazarı Mesude Ersan, Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği Başkanı Ziyneti Kocabıyık, LGBT adına Volkan Yılmaz, Marmara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr Volkan Korten yer aldılar. Konuşmacılar kadın, çocuklar ve ayrımcılığa uğrayan grupların cinsel sağlıklarının iyileştirilmesinde çeşitli etkenler ve toplumsal sorumluluklar, medya ve şiddet, medya ve cinsel sağlık, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, ayrımcılığa uğrayan gruplara yönelik şiddet ve kötüye kullanım, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma ve cinsellikle ilgili yanlış bilgiler ve cinsel sağlık gibi konularda sunumlarını yaptıktan sonra salondaki dinleyicilerle etkileşim içinde tartışmalarına devam etmişlerdir. Toplantının amaçlarından önemli bir tanesi dinleyicilerin katılımlarını en üst düzeye çıkarmak olmuştur.

Bu yılda benzeri bir etkinlik yapılacaktır. Bu konu ile ilgili bir duyuru yakında yapılacaktır.
Katılımcıların varlıklarından ve katkılarından onur ve memnuniyet duyarız.
Mehmet Sungur

VIII. TURK ALMAN PSİKİYATRİ KONGRESİ –18-21 Eylül 2013 – İZMİR – http://turk-almanpsikiyatrikongresi2013.org
Sizleri 18-21 Eylül 2013 tarihlerinde, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde (DESEM) düzenleyeceğimiz “Farklılıklarla Birlikte Yaşamak” temalı VIII. Türk-Alman Psikiyatri Kongresi’ne (http://turk-almanpsikiyatrikongresi2013.org ) davet etmekten onur duyuyoruz.

Kongremizin teması içinden geçmekte olduğumuz günlerde yaşananlar ile uyumlu olup, farklılıklarla birlikte yaşamayı psikolojik, kültürel ve sosyal yönleri ile ele alıp, tartışabilmeyi umuyoruz.

VIII. Türk-Alman Psikiyatri Kongresi için bildiri gönderiminin son tarihi 5 Temmuz 2013 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıntılı bilgiye ekli dosyadaki kongre duyurusundan ulaşabilirsiniz.

Türk-Alman Psikiyatri, Psikoterapi ve Psikososyal Sağlık Derneği 1994 yılından beri düzenli olarak dönüşümlü bir biçimde Türkiye’de ve Almanya’da kongreler düzenlemektedir. Bu kongrelerin ruh sağlığı alanında çalışan profesyoneller için önemli ve değerli bilimsel ve sosyal paylaşım ortamları oluşturması umulmaktadır. Bu yıl hem tarih hem de sosyal anlamda birçok seçenek sunan İzmir şehrinde transkültürel özellikleri yanı sıra klinik uygulamalar yönü de ağır basan bir program hazırlıyoruz. Kongrenin ilk günü alanlarının önde gelen isimlerinden meslektaşlarımızın yürüteceği çalışma gruplarına ayrılmıştır. Daha sonraki günlerde ise yarım gün süren çalışma grupları, paneller ve konferanslar sunulacaktır.

Farklılıklarla birlikte yaşamak teması günümüzün en temel evrensel gereksinimlerinden birisi olarak titizlikle seçilmiştir. Konuya ilgi duyan tüm meslektaşlarımızı ve ruh sağlığı alanında çalışan tüm profesyonelleri kongremize katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Bu yıl ilk defa düzenlenen ve gelecek kongrelerde de düzenlemeyi planladığımız bir başka yeniliği de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Derneğimizin kurucuları olan ve Türkiye-Almanya arasında transkültürel ruh sağlığı alanında işbirliği ve bilgi alışverişi alanında öncülük etmiş Prof. Dr. Wolfgang Pfeiffer (müteveffa) ve Prof. Dr. Metin Özek (müteveffa) anısına düzenlenen Pfeiffer-Özek Bilimsel Araştırma Ödülü, kongremize gönderilen posterler arasından seçilecek en iyi postere verilecektir.

Klinik uygulamaların da ağırlıklı olarak yer alacağı kongremizin bilimsel düzeyinin siz katılımcılar sayesinde artacağının bilinci içinde katılım ve katkılarınızı bekliyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla

Kongre Düzenleme Kurulu adına,

Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur,
Kongre Başkanı (Istanbul)

Prof. Dr. Wolfgang Maier,
Kongre Başkanı (Bonn)
EFS-ESSM ULUSLARARASI CİNSEL SAĞLIK VE CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI KONGRESİ 29 ocak-2 şubat 2014 VE TERAPİST EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON SINAVI 25-28 OCAK 2014 – ISTANBUL – http://www.europeansexology.com/efscongress2014-letter.htm

Değerli Liste Üyeleri,
29 ocak-2 şubat 2014 tarihleri arasında Istanbul da EFS (European Federation of Sexology-Avrupa Seksoloji Birliği)-ESSM(European Society for Sexual Medicine-Avrupa Cinsel Tıp Birliği) işbirliği ile Cinsel Sağlık ve Cinsel İşlev Bozuklukları alanında uluslararası bir kongre yapılacaktır. Bu kongre Avrupa da cinsel alanda her yıl bilimsel aktiviteler düzenleyen 2 temel birliğin birlikte düzenledikleri ilk kongre olacaktır. Ekteki duyurudan da görülebileceği gibi bu kongre hem KDTD hem de CETAD ın üyesi olduğu EFS’nin 14’uncü, ESSM’in ise 16’ıncı uluslararası kongresidir. Başlangıçta EFS kongresinin düzenlenmesi KDTD’ye, başkanlığı görevi de şahsıma verilmişti. Aynı yıl ESSM’nin de Istanbul da düzenlenmesi söz konusu olunca ortak bir çaba ile bu iki major kongre birleştirilmiş ve tek bir kongre olarak düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Kongre boyunca bazı aktiviteler her iki birliğin ortak etkinliği, bazıları ise her bir birliğin kendine özgü aktiviteleri olarak devam edecektir. ESSM kongresi içinde androloji ile ilgili konulara daha çok yer verilmekte, EFS kongreleri içinde ise psikososyal yaklaşımlar daha çok yer almaktadır. Kongrenin eşbaşkanı olarak alana ilgi duyan arkadaşlarımızı bu major etkinliğe davet ediyor ve aktif katılımlarını bekliyoruz. Katılım ile ilgili bilgiler ekteki duyuruda sunulmuştur. Kongre tarihleri 29 ocak-2 subat olarak bildirilse de 28 ocak tarihinde tamamen Türkçe bilimsel aktiviteler düzenlenecektir.

Daha da önemlisi, yine bir ilk olarak 25-27 ocak 2014 tarihleri arasında EFS ve ESSM eğiticileri tarafından verilecek bir eğitimi izleyerek 28 ocak tarihinde yapılacak sınavda başarılı olan kişilere hem EFS hem de ESSM tarafından onaylı bir sertifika verilecektir. Bu sınava katılmak için sınav öncesi kursa katılma zorunluluğu yoktur. Sınava katılma koşulları netleşince bunu sizlerle paylaşacağım. Şimdilik yalnızca ekte gönderdiğim bilgiler mevcuttur. Böyle bir sertifikasyon sürecinin alanın kötüye kullanımını azaltmak yönünde küçük de olsa kısmi bir katkı sağlayacağı umulmaktadır. Benim sınav komisyonu eşbaşkanı seçilmemden sonra, sınav sorularının Türkiye den katılacak profesyoneller için Türkçe’ye çevirisinin mümkün olup olamayacağını sınav komitesinin gündemine getirdim. Henüz bu sorunun yanıtı net olarak verilmemiş durumdadır. Netleştiği zaman sizlere tekrar duyuracağım. Klinik Seksoloji ve cinsel tıp alanında çalışanların alandaki yetkinliklerini artırmak için yapılan bu eğitim ve sınav bir ilki temsil etmektedir. Daha önce yalnızca ESSM tarafından yapılmış sınav daha çok ürolog ve androlog meslektaşlarımıza yönelik bir nitelikte idi. Bu yıl psikiyatr ve alanda çalışan psikologlara farklı ve daha bütüncül bir sınav organizasyonu çabası içindeyiz. Umarım uluslararası kabulu olan böyle bir sınava gönüllü olarak girmeye aday meslektaşlarımız olacaktır.
İlgilenen arkadaşlarımızın bilgilerine sunuyorum.